Vägbeskrivning!

Här följer en vägbeskrivning för er som vill hitta hem till oss!

E65 från Malmö. Kör mot Ystad, passera de två avfarterna till Skurup. Kör av E65:an, sväng höger vid avfarten vid Fars Hatt, det står BösarpsGrus/Hylteberga/Örsjö på skylten. Kör den krokiga vägen tills den slutar vid en korsning, där svänger man vänster mot Rydsgård/Örsjö. Efter ett par hundra meter, strax efter TenngårdenBed&Breakfast och precis innan järnvägsövergången, sväng vänster in på en liten grusväg som går parallellt med jäärnvägen. Vi är första gården på vänster hand, vita gårds-och stallbyggnader, röd stor maskinhall.

E65 från Ystad. Som ovan men sväng vänster vid Fars Hatt. Eller ta avfarten innan, det står en gul skylt på höger sida "Örsjöholm". Sväng vänster in på den lilla, krokiga grusvägen. Följ den, vi är sista gården på höger hand.

Från Veberöd. Kör 102:an till Skurup, sväng vänster vid skylten Rydsgård/Örsjö. Följ vägen rakt fram, kör ut ur samhället, sväng vänster efter Tenngården Bed&Breakfast, precis innan järnvägsövergången, in på en liten grusväg som går parallellt med järnvägen. Vi är första gården på vänster hand. Vita gårds-och stallbyggnader, röd, stor maskinhall.

Adressen är Örsjö 811 274 63 Rydsgård. Trots GPS brukar de flesta hamna uppe vid kyrkan!

Ring om ni inte hittar! 070-216 30 93